• Preventivní medicína
 • Čipování a vydávání pasů pro zvířata
 • Stomatologie a ošetření zubním ultrazvukem
 • Interní medicína
 • Chirurgie měkkých tkání
 • Gynekologie a porodnictví
 • Ortopedie
 • Laboratorní vyšetření
 • Mikroskopické vyšetření
 • Ultrazvukové vyšetření
 • RTG
 • Medicína drobných savců a ptáků
 • Krátkodobá hospitalizace
 • Rehabilitace – Dornova metoda, baňkování
 • Veterinární homeopatie
 • Poradenství
 • Výjezdová služba
 • Pohotovostní služba mimo ordinační dobu + o víkendech a svátcích
 • Prodej krmiv a veterinárních diet